Nacksmärta


Tillbaka till Diagnoser
F
ör att med med hjälp av syn och hörsel kunna orientera sig i vår omvärld är det viktigt att nacken fungerar som en rörlig bas för huvudet.
 Statiska positioner och ensidig belastning som vid t.ex. längre tids arbete framför datorn kan lätt leda till överansträngning av muskler. Detta kan ge smärta i nacken, spänningshuvudvärk och även yrsel och illamående. Ogynnsam belastning av diskarna i nacken kan ibland generera lokal smärta och vid påverkan av nerver orsaka symtom i armarna som t.ex. smärta, förändrad känsel och funktionsbortfall. Genom att arbeta med rörlighet och koordination kring nacke, bröstrygg och skuldra kan dessa besvär avhjälpas.Vanliga orsaker till smärta i nacken

   • Spända muskler kring huvud, nacke och axlar.
   • Bristande rörlighet och koordination runt skuldergördel, bröstrygg och nacke.
   • Statisk belastning, under exempelvis ogynnsam arbetsställning.

När ska man uppsöka läkare?

Akut vård bör uppsökas om nacksmärtan uppstår i snabbt insjuknande i feber, yrsel, illamående, ljud- och ljuskänslighet, nackstelhet och huvudvärk.
Kontakta vårdcentral om du upplever förändrad känsel och/eller funktionsbortfall i armar och händer i samband med nacksmärta.


Nackens anatomi

Mellan kotorna i nacken finns diskar. Tillsammans med lederna i nacken möjliggör diskarna rörelse i ryggraden och hjälper till att ta upp belastning. Kotorna hålls samman av ligament och bindväv.

Längre muskler, som likt stagen på en mast utgår från en stabil bas; bröstrygg, bröstkorg och axlar, håller huvudet upprätt och ögonen horisontella. Kortare djupare muskler finjusterar rörelse av alla små leder i nacken och ser till att belastning fördelas så jämt som möjligt. Genom kotorna passerar kärl och nerver för vilka halskotpelaren utgör ett skyddande hölje.


Vill du ha hjälp med din nacksmärta?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot nacksmärta. Hos oss blir du av din smärta och får tillbaka rörligheten i nacken. Läs mer om vår naprapatbehandling! Du får också med dig relevanta övningar så att nacksmärtan håller sig borta för gott.

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Nacksmärta

För att med med hjälp av syn och hörsel kunna orientera sig i vår omvärld är det viktigt att nacken fungerar som en rörlig bas för huvudet. Statiska positioner och ensidig belastning som vid t.ex. längre tids arbete framför datorn kan lätt leda till överansträngning av muskler. Detta kan ge smärta i nacken, spänningshuvudvärk och även yrsel och illamående. Ogynnsam belastning av diskarna i nacken kan ibland generera lokal smärta och vid påverkan av nerver orsaka symtom i armarna som t.ex. smärta, förändrad känsel och funktionsbortfall. Genom att arbeta med rörlighet och koordination kring nacke, bröstrygg och skuldra kan dessa besvär avhjälpas.

SNABBNAVIGERING:
Vanliga orsaker till nacksmärta
När ska man uppsöka läkare?
Nackens anatomi
Behandling hos Aloma Naprapati

SPECIFIKA DIAGNOSER:
Nackspärr
Diskbråck i nacken

Vanliga orsaker till smärta i nacken

 • Spända muskler kring huvud, nacke och axlar.
 • Bristande rörlighet och koordination runt skuldergördel, bröstrygg och nacke.
 • Statisk belastning, under exempelvis ogynnsam arbetsställning.

När ska man uppsöka läkare?

Akut vård bör uppsökas om nacksmärtan uppstår i snabbt insjuknande i feber, yrsel, illamående, ljud- och ljuskänslighet, nackstelhet och huvudvärk.
Kontakta vårdcentral om du upplever förändrad känsel och/eller funktionsbortfall i armar och händer i samband med nacksmärta.

Nackens anatomi

Mellan kotorna i nacken finns diskar. Tillsammans med lederna i nacken möjliggör diskarna rörelse i ryggraden och hjälper till att ta upp belastning. Kotorna hålls samman av ligament och bindväv.

Längre muskler, som likt stagen på en mast utgår från en stabil bas; bröstrygg, bröstkorg och axlar, håller huvudet upprätt och ögonen horisontella. Kortare djupare muskler finjusterar rörelse av alla små leder i nacken och ser till att belastning fördelas så jämt som möjligt. Genom kotorna passerar kärl och nerver för vilka halskotpelaren utgör ett skyddande hölje.

Tipsa en vän med ont i nacken

Bota nacksmärtan med naprapatbehandling

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot nacksmärta. Hos oss blir du av din smärta och får tillbaka rörligheten i nacken. Läs mer om vår naprapatbehandling! Du får också med dig relevanta övningar så att nacksmärtan håller sig borta för gott.

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

 
kallesoderqvistNacksmärta