Diskbråck i nacken


Tillbaka till Nacksmärta
Ett diskbråck i nacken kan smärta lokalt men även generera smärtstrålning till armarna. Symptomen kan ibland innefatta funktions- och känselförändringar i armar och händer. Vilka funktioner eller områden som drabbas beror på vilka nerver som påverkas av diskbråcket.


Specifika symtom

  • Belastningsrelaterad smärta i nacke och/eller axlar och bröstrygg av dov och molande karaktär.
  • Smärtlokalisationen kan flytta på sig från sida till sida, ibland punktsmärta under skulderbladet.
  • Utstrålande smärta, pirrningar och stickningar i armar och händer.
  • Smärtprovocering i nacke och/eller bröstrygg, samt ut i armarna vid ökat buktryck.
  • Förvärrad morgonsmärta.
  • Host- och nyssmärta.

Uppkomstmekanism

Diskarna mellan kotorna i nacken utgör med sitt gelatinösa centrum en rörlig bas för kotan ovanför vid vertikal belastning. De fastare yttre delarna av disken stabiliserar ryggraden och hindrar likt ett ligament eller ledband rörelse i ytterlägen.

På grund av dessa kontrasterande egenskaper kan disken både dämpa vertikal belastning och på samma gång möjliggöra och hindra rörelse mellan kotorna. Övergången mellan diskens fastare yttre vävnaden och dess gelatinösa inre sker stegvis inifrån och ut i ringformade lager som är ordnade likt årsringarna på i ett träd.

En skada i de yttre delarna kan orsaka smärta i området och, om det vill sig illa, tillåta den gelatinösa vävnaden i diskens centrum att förflytta sig utåt. Det här kan leda till en buktning i diskens yttre strukturer. Buktningen kan utsätta närliggande nervstrukturer för tryck och därigenom hindra cirkulation till nerven vilket påverkar funktionen och orsakar smärta.

Om skadan i diskens yttre delar är tillräkligt stor så kan den gelatinösa kärnan förflytta sig utanför disken och skapar då dessutom en kemisk retning i området.

Den gelatinösa kärnan torkar efterhand ut och skador i diskens yttre delar läker.


När bör jag uppsöka läkare?

  • Smärta som ger sömnsvårigheter
  • Blixtrande smärta i armar, rygg och/eller ben vid rörelse av nacken
  • Funktionsbortfall(svaghet) i armar och händer

Vad kan man göra själv?

  • Tänk på din ergonomi och hållning. Att sitta och stå med rak rygg kan lindra smärtan.
  • Undvik positioner som ökar smärtan.
  • Vid den akuta fasen kan smärtan lindras genom att ta smärtastillande tabletter men det gör tyvärr inte att diskbråcket läker fortare.

Vill du ha hjälp?

Vi är hjälper dig när du har fått ett diskbråck i nacken. Själva diskbråcket läker ut av sig själv, och man brukar känna en klar förbättring efter ett par veckor, men det kan ta ett par månader upp till ett år. Hos Aloma Naprapati får du bra symptomlindring och relevanta hemövningar som utformas efter dina förutsättningar så att du så snabbt som möjligt ska bli bra i nacken och komma tillbaka till en smärtfri vardag. Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

Diskbråck i nacken

Ett diskbråck i nacken kan smärta lokalt och även generera utstrålande smärta i armarna. Symptomen kan komma tillsammans med funktions- och känselförändringar. Funktioner eller områden som drabbas kan variera beroende på vilka nerver som påverkas av diskbråcket.

SNABBNAVIGERING:
Specifika symtom
Uppkomstmekanism
När bör man uppsöka läkare?
Vad kan man göra själv?
Behandling hos Aloma Naprapati

Specifika symtom

 • Belastningsrelaterad smärta i nacke och/eller axlar och bröstrygg av dov och molande karaktär.
 • Smärtlokalisationen kan flytta på sig från sida till sida, ibland punktsmärta under skulderbladet.
 • Utstrålande smärta, pirrningar och stickningar i armar och händer.
 • Smärtprovocering i nacke och/eller bröstrygg, samt ut i armarna vid ökat buktryck.
 • Förvärrad morgonsmärta.
 • Host- och nyssmärta.

Uppkomstmekanism

Diskarna mellan kotorna i nacken utgör med sitt gelatinösa centrum en rörlig bas för kotan ovanför vid vertikal belastning. De fastare yttre delarna av disken stabiliserar ryggraden och hindrar likt ett ligament eller ledband rörelse i ytterlägen.

På grund av dessa kontrasterande egenskaper kan disken både dämpa vertikal belastning och på samma gång möjliggöra och hindra rörelse mellan kotorna. Övergången mellan diskens fastare yttre vävnaden och dess gelatinösa inre sker stegvis inifrån och ut i ringformade lager som är ordnade likt årsringarna på i ett träd.

En skada i de yttre delarna kan orsaka smärta i området och, om det vill sig illa, tillåta den gelatinösa vävnaden i diskens centrum att förflytta sig utåt. Det här kan leda till en buktning i diskens yttre strukturer. Buktningen kan utsätta närliggande nervstrukturer för tryck och därigenom hindra cirkulation till nerven vilket påverkar funktionen och orsakar smärta.

Om skadan i diskens yttre delar är tillräkligt stor så kan den gelatinösa kärnan förflytta sig utanför disken och skapar då dessutom en kemisk retning i området.

Den gelatinösa kärnan torkar efterhand ut och skador i diskens yttre delar läker.

När bör jag uppsöka läkare?

 • Smärta som ger sömnsvårigheter
 • Blixtrande smärta i armar, rygg och/eller ben vid rörelse av nacken
 • Funktionsbortfall(svaghet) i armar och händer

Vad kan man göra själv?

 • Tänk på din ergonomi och hållning. Att sitta och stå med rak rygg kan lindra smärtan.
 • Undvik positioner som ökar smärtan.
 • Vid den akuta fasen kan smärtan lindras genom att ta smärtastillande tabletter men det gör tyvärr inte att diskbråcket läker fortare.

Tipsa en vän

Behandling hos Aloma Naprapati

Vi är specialister på behandling av diskbråck i nacken. Diskbråck läker ut av sig självt, och man brukar känna en klar förbättring efter ett par veckor, men det kan ta ett par månader upp till ett år. Hos Aloma Naprapati får du bra symptomlindring och relevanta hemövningar som utformas efter dina förutsättningar så att du så snabbt som möjligt ska bli bra i nacken och komma tillbaka till en smärtfri vardag.

Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

 
kallesoderqvistDiskbråck i nacken