Ont i arm & armbåge


Tillbaka till Diagnoser
S
märta och bristande funktion i armen begränsar många idrottare och motionärer och är ett stort problem på många arbetsplatser. Ökad belastning av arm och hand, kombinerat med bristande återhämtning leder ofta till smärta och medföljande svaghet i armen. Överbelastningsskador är vanligast kring lederna och genererar ofta smärta i muskelfästen i armen. Smällar mot, eller drag och ryck i armen kan resultera i skada på nerv, muskler eller sena. Smärta och funktionsnedsättning i armen kan ibland genereras av problem i nacke eller axel, därav ska dessa områden inkluderas vid undersökning av smärta i arm och armbåge.


Vanliga orsaker till smärta i armen

  • Ökad eller upprepad belastning kombinerad med bristande återhämtning.
  • Smällar mot armen, som från t.ex. en tackling eller fall.
  • Drag eller ryck i armen.
  • Cirkulatorisk eller neurologisk påverkan från skuldergördel eller nacke.

När bör jag uppsöka läkare?

Akut vård bör uppsökas vid plötslig debut av smärta i vänster arm tillsammans med oro, tryck över bröstet och illamående.
Kontakta din Vårdcentral om du upplever smärta i vänster arm vid ansträngning utan särskild belastning av arm eller vid återkommande större kramper eller funktionsbortfall i armen.

Anatomi

Framtill i överarmen finns två muskler som böjer i armågsleden, den ytligare av dessa har även funktion i axeln och kan rotera underarmen. Muskeln på baksidan av överarmen sträcker i armbågsleden och har även den funktion i axelleden.

På insidan av över- och underarmen passerar nerver och kärl skyddade av ben och muskler och på utsidan av överarmen passerar en av de större nerverna i armen ytligt runt överarmsbenet. På insidan av armbågen passerar en annan större nerv ytligt och vid stötar mot detta område kan man uppleva en såkallad änkestöt. På var sin sida om armbågen finner man huvudsakligen två muskelgrupper med funktion i armbågsled, hand och fingrar. Underarmen består av två ben som ledar mot varandra på så viss att underarmen kan roteras och ge rörlighet åt handen.


Vill du ha hjälp?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot smärta i arm och armbåge. Vi behandlar både din smärta och orsaken bakom.Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Ont i arm och armbåge

Tillbaka till Diagnoser
S
märta och bristande funktion i armen begränsar många idrottare och motionärer i sin aktivitet och är ett stort problem på många arbetsplatser. Ökad belastning av arm och hand, kombinerat med bristande återhämtning leder ofta till smärta och medföljande svaghet i armen. Överbelastningsskador är vanligast kring lederna och genererar ofta smärta i muskelfästen i armen. Smällar mot, eller drag och ryck i armen kan resultera i skada på nerv, muskler eller sena.

Smärta och funktionsnedsättning i armen kan ibland genereras av problem i nacke eller axel, därför är det viktigt att inkludera dessa områden i undersökningen.

SNABBNAVIGERING:
Vanliga orsaker till armsmärta
När bör jag uppsöka läkare?
Anatomi
Behandling hos Aloma Naprapati

SPECIFIKA DIAGNOSER:
Tennisarmbåge (Lateral Epikondylalgi)
Golfarmbåge (Medial Epikondylalgi)

Vanliga orsaker till smärta i armen

 • Ökad eller upprepad belastning kombinerad med bristande återhämtning.
 • Smällar mot armen, som från t.ex. en tackling eller fall.
 • Drag eller ryck i armen.
 • Cirkulatorisk eller neurologisk påverkan från skuldergördel eller nacke.

När bör jag uppsöka läkare?

Akut vård bör uppsökas vid plötslig debut av smärta i vänster arm tillsammans med oro, tryck över bröstet och illamående.
Kontakta din Vårdcentral om du upplever smärta i vänster arm vid ansträngning utan särskild belastning av arm eller vid återkommande större kramper eller funktionsbortfall i armen.

Anatomi

Framtill i överarmen finns två muskler som böjer i armågsleden, den ytligare av dessa har även funktion i axeln och kan rotera underarmen. Muskeln på baksidan av överarmen sträcker i armbågsleden och har även den funktion i axelleden.

På insidan av över- och underarmen passerar nerver och kärl skyddade av ben och muskler och på utsidan av överarmen passerar en av de större nerverna i armen ytligt runt överarmsbenet. På insidan av armbågen passerar en annan större nerv ytligt och vid stötar mot detta område kan man uppleva en såkallad änkestöt. På var sin sida om armbågen finner man huvudsakligen två muskelgrupper med funktion i armbågsled, hand och fingrar. Underarmen består av två ben som ledar mot varandra på så viss att underarmen kan roteras och ge rörlighet åt handen.

Tipsa en vän

Vill du ha hjälp?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot smärta i arm och armbåge. Vi behandlar både din smärta och orsaken bakom.Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling

Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

 
kallesoderqvistOnt i arm och armbåge