Tennisarmbåge

(Lateral Epicondylalgi)


Tillbaka till Ont i Arm & Armbåge
Tennisarmbåge, eller lateral epicondylalgi, beskriver smärta vid utsidan av armbågen. Sm
ärtan kan genereras av inflammation i muskelfästen ovanför och nedanför armbåge. Men, även andra strukturer och processer kan orsaka smärta och funktionsnedsättning i denna diagnos. I de allra flesta fall avtar smärtan av sig själv, men det kan ibland ta 1-2 år. För att få god effekt av behandling och rehabilitering är det viktigt att ta reda på vilken struktur som smärtar, och varför smärtan har uppkommit.

Specifik symptomlindrande behandling och rehabiliterande träning av irriterad vävnad avlastar smärtan och skapar goda förutsättningar för en snabb återhämtning. God koordination och funktion i skuldra och bål är viktigt för gynnsam kraftöverföring vid belastning av arm, och för att cirkulationen till muskulatur och övrig vävnad i armen ska vara fullgod.

Tennisarmbåge drabbar ofta individer som utsätter underarmsmuskulaturen för repetitiv belastning och är därför vanligt hos t.ex klättrare, racket-idrottare, hantverkare och kontorsarbetare.


Specifika symtom

Smärtan vid tennisarmbåge förläggs på utsidan av armbågen och provoceras vid belastning av hand och arm som tex vid ett backhandslag i tennis. Det göra ofta ont att använda en datormus, skriva på ett tangentbord och att knyta handen, eller att lyfta saker.


Uppkomstmekanism

Orsaken till besvären vid tennisarmbåge är oftast belastningsrelaterad.
Repetitiv, eller hastigt upptrappad belastning av underarmsmuskulatur, kombinerad med otillräcklig återhämtning kan leda till en överbelastningsskada.

Överbelastning av muskelfästen vid armbågen smärtar och gör det ofta svårt att använda den affekterade sidans hand. Vid långvarig irritation sker förändringar i vävnaden, och dess tålighet för belastning sänks.

Genom muskulatur vid utsidan av armbågen passerar en av nerverna som försörjer muskulatur på utsidan av underarmen. Kompression av nerven i denna passage kan leda till funktionsnedsättning i underarmsmuskulatur.

Bristande koordination och rörlighet i skuldergördeln försämrar förutsättningarna för tillfrisknandet. Strama främre strukturer i axeln kan ge negativa effekter på cirkulationen till arm och reducerar därigenom för läkningen betydande närings- och ämnesutbyte. Obalans i kraftöverföring mellan skuldra och arm kan i vissa aktiviteter leda till ökad relativ belastning av underarmsmuskulatur.


Vad kan man göra själv?

Avlasta irriterade strukturer i akut skede genom att avstå från provocerande aktivitet! Detta ger vävnaden möjlighet att återhämta sig och minskar risken för utveckling av långvariga problem.

I vissa fall kan stretching av underarmsmuskulaturen ge en lindring av symtomen.

Rehabiliterande träning som stärker smärtande vävnad är en viktig del i tillfrisknandet.
En individuell bedömning ska göras av varje enskilt fall för specifik och effektiv rehabilitering.


Vill du ha hjälp?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot smärta i arm och armbåge. Vi behandlar både din smärta och orsaken bakom. Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Tennisarmbåge

(Lateral Epikondylalgi)

Tillbaka till Ont i Arm & Armbåge
Tennisarmbåge, eller lateral epicondylalgi, beskriver smärta vid utsidan av armbågen. Ofta beskrivs sm
ärtan som genererad av inflammation i muskelfästen ovanför och nedanför armbåge. Men, även andra strukturer och processer kan orsaka smärta och funktionsnedsättning i denna diagnos. I de allra flesta fall avtar smärtan av sig själv, men det kan ibland ta 1-2 år. För att få god effekt av behandling och rehabilitering är det viktigt att ta reda på vilken struktur som smärtar, och varför smärtan har uppkommit.

Specifik symptomlindrande behandling och rehabiliterande träning av irriterad vävnad avlastar smärtan och skapar goda förutsättningar för en snabb återhämtning. God koordination och funktion i skuldra och bål är viktigt för gynnsam kraftöverföring vid belastning av arm, och för att cirkulationen till muskulatur och övrig vävnad i armen ska vara fullgod.

Tennisarmbåge drabbar ofta individer som utsätter underarmsmuskulaturen för repetitiv belastning och är därför vanligt hos t.ex klättrare, racket-idrottare, hantverkare och kontorsarbetare.

SNABBNAVIGERING:
Specifika symtom
Uppkomstmekanism
Vad kan man göra själv?
Behandling hos Aloma Naprapati

Specifika symtom

Smärtan vid tennisarmbåge förläggs på utsidan av armbågen och provoceras vid belastning av hand och arm som tex vid ett backhandslag i tennis. Det göra ofta ont att använda en datormus, skriva på ett tangentbord och att knyta handen, eller att lyfta saker.

Uppkomstmekanism

Orsaken till besvären vid tennisarmbåge är oftast belastningsrelaterad.
Repetitiv, eller hastigt upptrappad belastning av underarmsmuskulatur, kombinerad med otillräcklig återhämtning kan leda till en överbelastningsskada.

Överbelastning av muskelfästen vid armbågen smärtar och gör det ofta svårt att använda den affekterade sidans hand. Vid långvarig irritation sker förändringar i vävnaden, och dess tålighet för belastning sänks.

Genom muskulatur vid utsidan av armbågen passerar en av nerverna som försörjer muskulatur på utsidan av underarmen. Kompression av nerven i denna passage kan leda till funktionsnedsättning i underarmsmuskulatur.

Bristande koordination och rörlighet i skuldergördeln försämrar förutsättningarna för tillfrisknandet. Strama främre strukturer i axeln kan ge negativa effekter på cirkulationen till arm och reducerar därigenom för läkningen betydande närings- och ämnesutbyte. Obalans i kraftöverföring mellan skuldra och arm kan i vissa aktiviteter leda till ökad relativ belastning av underarmsmuskulatur.

Vad kan man göra själv?

Avlasta irriterade strukturer i akut skede genom att avstå från provocerande aktivitet! Detta ger vävnaden möjlighet att återhämta sig och minskar risken för utveckling av långvariga problem.

I vissa fall kan stretching av underarmsmuskulaturen ge en lindring av symtomen.

Rehabiliterande träning som stärker smärtande vävnad är en viktig del i tillfrisknandet.
En individuell bedömning ska göras av varje enskilt fall för specifik och effektiv rehabilitering.

Tipsa en vän

Vill du ha hjälp?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot smärta i arm och armbåge. Vi behandlar både din smärta och orsaken bakom.Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling

Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

 
kallesoderqvistTennisarmbåge