Ont i axel


Tillbaka till Diagnoser
Rörlighet och rörelsemönster anpassas efter hur vi rör oss. Det mesta av det vi gör sker framför oss, vilket ofta resulterar i strama främre strukturer och stabilisering av skuldran med hjälp av muskler som höjer skuldran på ovansidan av axlarna, och skuldrans inåtrotatorer. Många upplever en svårighet att hitta ett avslappnat läge för axlarna. Då axeln är kroppens rörligaste led ställs höga krav på aktiv stabilitet och koordination i skuldran. Bristande stabilitet och koordination kan vid ogynnsam belastning leda till återkommande överbelastningsskador.


Vanliga orsaker till axelsmärta

  • Ökad träningsdos där axeln och skuldran är involverad
  • Repetetivt arbete med handen över axelhöjd
  • Bristande skulderstabilitet
  • Statiskt kontorsarbete
  • Instabilitet i axelleden

När ska man uppsöka läkare?

Akut vård bör uppsökas om du upplever mycket hastigt uppkommen kraftig axelsmärta.
Kontakta vårdcentral om axelsmärtan debuterar i samband med feber.

Axelns anatomi

Överarmsbenets ledhuvud är större än ledpannan på skulderbladet vilket gör att vi har mycket stor rörlighet i axel-leden.

Rotatorkuffmuskulaturen som utgår från skulderbladet fäster in i ledkapseln runt axel-leden och centrerar överarmens ledkula i ledpannan på skulderbladet tillsammans med ligament och muskler med funktion över överam-skulderblad. Skulderbladet vilar mot baksidan av bröstkorgen och den enda ledförankring skuldran har med resten av kroppen är via nyckelbenet som fäster mot bröstbenet framför halsen.

Positionering av skulderbladet har en direkt påverkan på ledställning i axel-led. Detta gör att funktion i skuldran till stor del är beroende av ett välkoordinerat samspel mellan rörlighet och stabilitet i rotatorcuff och skulderbladsstabilisatorer. Många smärt- och funktionsnedsättningsproblem i axeln kan härledas till nedsatt rörlighetsförmåga och bristande koordination i skuldergördeln.


Vill du ha hjälp med din axelsmärta?

DET HÄR HJÄLPER VI DIG MED:

 • En grundlig anamnes & undersökning som tar reda på varför du fått ont
 • Ett individanpassad åtgärd som innefattar:
  • Lämplig behandling för smärtlindring
  • Ett rehabprogram med lämplig progression/stegring
  • Information om vad du ska göra och vad du ska undvika
 • Efter avslutad rehab ska ha en smärtfrihet som håller över tiden, med minskad risk för återfall som följd!

 

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbesök


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Ont i axel

Tillbaka till Diagnoser
Rörlighet och rörelsemönster anpassas efter hur vi rör oss. Det mesta av det vi gör sker framför oss, vilket ofta resulterar i strama främre strukturer och stabilisering av skuldran med hjälp av muskler på ovansidan av axlarna. Många upplever en svårighet att hitta ett avslappnat läge för axlarna. Då axeln är kroppens rörligaste led ställs höga krav på aktiv stabilitet och koordination i skuldran. Bristande stabilitet och koordination kan vid ogynnsam belastning leda till överbelastningsskador.

SPECIFIKA DIAGNOSER:
”Impingement”/Subakromiellt smärtsyndrom

SNABBNAVIGERING:
Vanliga orsaker till axelsmärta
När ska man uppsöka läkare?
Axelns anatomi
Behandling hos Aloma Naprapati

Vanliga orsaker till axelsmärta

 • Ökad träningsdos där axeln och skuldran är involverad
 • Repetetivt arbete med handen över axelhöjd
 • Bristande skulderstabilitet
 • Statiskt kontorsarbete
 • Instabilitet i axelleden

När ska man uppsöka läkare?

Akut vård bör uppsökas om du upplever mycket hastigt uppkommen kraftig axelsmärta.
Kontakta vårdcentral om axelsmärtan debuterar i samband med feber.

Axelns anatomi

Överarmsbenets ledhuvud är större än ledpannan på skulderbladet vilket gör att vi har mycket stor rörlighet i axel-leden.

Rotatorkuffmuskulaturen som utgår från skulderbladet fäster in i ledkapseln runt axel-leden och centrerar överarmens ledkula i ledpannan på skulderbladet tillsammans med ligament och muskler med funktion över överam. Skulderbladet vilar mot baksidan av bröstkorgen och den enda ledförankring skuldran har med resten av kroppen är via nyckelbenet som fäster mot bröstbenet framför halsen.

Positionering av skulderbladet har en direkt påverkan på ledställning i axel-led. Detta gör att funktion i skuldran till stor del är beroende av ett välkoordinerat samspel mellan rörlighet och stabilitet i rotatorcuff och skulderbladsstabilisatorer. Många smärt- och funktionsnedsättningsproblem i axeln kan härledas till nedsatt rörlighetsförmåga och bristande koordination i skuldergördeln.

Tipsa en vän

Vill du ha hjälp med din axelsmärta?

DET HÄR HJÄLPER VI DIG MED:

 • En grundlig anamnes & undersökning som tar reda på varför du fått ont
 • Ett individanpassad åtgärd som innefattar:
  • Lämplig behandling för smärtlindring
  • Ett rehabprogram med lämplig progression/stegring
  • Information om vad du ska göra och vad du ska undvika
 • Efter avslutad rehab ska ha en smärtfrihet som håller över tiden, med minskad risk för återfall som följd!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbesök

Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


 
kallesoderqvistOnt i axel