Impingement

(Anterior Shoulder Impingement)


Tillbaka till Ont i Axel
Impingement beskriver en ofta väldigt smärtsam inklämning av vävnad i en trång passage i axeln. Inklämningen sker mellan ett utskott från skulderbladet(akromion) ovantill, och överarmens ledhuvud(caput humeri) underifrån, detta utrymme kallas för det subakromiala rummet. I denna passage löper en del av rotatorcuffens senor. En slemsäck(bursa) belägen i utrymmet motverkar friktion mellan vävnad vid rörelse i axeln. Om denna slemsäck överbelastas och blir inflammerad svullnar den upp och genererar smärta.

Impingement drabbar vanligtvis personer som jobbar eller utövar någon sport där armen hålls över axelhöjd, t.ex. målare, kastidrottare och klättrare.


Specifika symtom

Vid främre impingement upplever man ofta smärta över framsida, ovansida och/eller utsida av axel, vid lyft av arm framåt eller åt sidan som tex vid armhävningar bänkpress. Smärtan förvärras ytterligare vid inåtrotation i axelled som tex i slutfasen av en kaströrelse. Det kan vara smärtande att sova på den affekterade sidans axel. Ibland kan man även uppleva en domnande känsla över utsidan överam och axel.

Uppkomstmekanism

Att det blir trångt i det subakromiala rummet kan bero på många olika orsaker. Hos vissa kan taket i passagen vara vinklat nedåt så att utrymmet på så sätt blir ofördelaktigt litet. Ibland kan upprepade akuta episoder leda till att slemsäcken som ska vara mjuk och medgörlig, pga ärrvävnad tappar sina friktionsdämpande egenskaper, stelnar till och tar upp mer plats.

Primärt främre inklämningssyndrom.
När det är påbyggnader och avvikelser i de begränsande strukturerna i passagen som orsakar överbelastningen och inklämningen kallas detta för en primär inklämning.

Sekundärt främre inklämningssyndrom.
När det är patientens rörlighet och koordination i skuldergördeln, och inte anatomin i sig, som är direkt orsak till inklämningen kallas detta för en sekundär inklämning.

Hos många är det vanligt att axlarna och skulderbladen tippar framåt. Det beror oftast på en nedsatt stabilitet/kontroll av skulderbladet kombinerat med en stramhet i axelns inåtrotatorer och strukturer på framsidan av axeln. Detta medför att utrymmet i det subakromiala rummet minskar, och att risken för sekundärt inklämningssyndrom ökar.Vad kan man göra själv?

    • Undvik smärtande aktivitet.
    • Håll igång rörligheten, men utan att det smärtar.
    • I det akuta skedet kan receptfria antiinflamatoriska tabletter hjälpa. Följ anvisningarna på bipacksedeln!

VILL DU HA HJÄLP?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot axelsmärta. Symtomlindring och avlastning, följt av rörlighet- och koordinationsträning vid rätt tillfälle gör att man uppnår smärtfrihet och full funktion axeln. Du får kontroll över din axelsmärta för gott, och slipper värktabletter. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


IMPINGEMENT

(Anterior shoulder impingement)

Tillbaka till Ont i Axel
Impingement beskriver en ofta väldigt smärtsam inklämning av vävnad i en trång passage i axeln. Inklämningen sker mellan ett utskott från skulderbladet(akromion) ovantill, och överarmens ledhuvud(caput humeri) underifrån, detta utrymme kallas för det subakromiala rummet. I denna passage löper en del av rotatorcuffens senor. En slemsäck(bursa) belägen i utrymmet motverkar friktion mellan vävnad vid rörelse i axeln. Om denna slemsäck överbelastas och blir inflammerad svullnar den upp och genererar smärta.

Impingement drabbar vanligtvis personer som jobbar eller utövar någon sport där armen hålls över axelhöjd, t.ex. målare, kastidrottare och klättrare.

SNABBNAVIGERING:
Specifika symtom
Uppkomstmekanism
Vad kan man göra själv?
Behandling hos Aloma Naprapati

Specifika symtom

Vid främre impingement upplever man ofta smärta över framsida, ovansida och/eller utsida av axel, vid lyft av arm framåt eller åt sidan som tex vid armhävningar bänkpress. Smärtan förvärras ytterligare vid inåtrotation i axelled som tex i slutfasen av en kaströrelse. Det kan vara smärtande att sova på den affekterade sidans axel. Ibland kan man även uppleva en domnande känsla över utsidan överam och axel.

Uppkomstmekanism

Att det blir trångt i det subakromiala rummet kan bero på många olika orsaker. Hos vissa kan taket i passagen vara vinklat nedåt så att utrymmet på så sätt blir ofördelaktigt litet. Ibland kan upprepade akuta episoder leda till att slemsäcken som ska vara mjuk och medgörlig, pga ärrvävnad tappar sina friktionsdämpande egenskaper, stelnar till och tar upp mer plats.

Primärt främre inklämningssyndrom.
När det är påbyggnader och avvikelser i de begränsande strukturerna i passagen som orsakar överbelastningen och inklämningen kallas detta för en primär inklämning.

Sekundärt främre inklämningssyndrom.
När det är patientens rörlighet och koordination i skuldergördeln, och inte anatomin i sig, som är direkt orsak till inklämningen kallas detta för en sekundär inklämning.

Hos många är det vanligt att axlarna och skulderbladen tippar framåt. Det beror oftast på en nedsatt stabilitet/kontroll av skulderbladet kombinerat med en stramhet i axelns inåtrotatorer och strukturer på framsidan av axeln. Detta medför att utrymmet i det subakromiala rummet minskar, och att risken för sekundärt inklämningssyndrom ökar.

Vad kan man göra själv?

  • Undvik smärtande aktivitet.
  • Håll igång rörligheten, men utan att det smärtar.

Tipsa en vän

VILL DU HA HJÄLP?

Vår naprapatbehandling är mycket effektiv mot axelsmärta. Symtomlindring och avlastning, följt av rörlighet- och koordinationsträning vid rätt tillfälle gör att man uppnår smärtfrihet och full funktion axeln. Du får kontroll över din axelsmärta för gott, och slipper värktabletter. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling 

Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

 
kallesoderqvistImpingement