Ont i Ryggen


Tillbaka till Diagnoser
Mmerparten av våra interaktioner med omvärlden sker framför oss i vårt synfält. Detta gör att ryggen oftast inte tar så stor plats i vårt medvetande, förutom när den smärtar. 
Smärta i ryggen är oftast ofarlig men kan orsaka starkt obehag och oro hos den som drabbas, speciellt eftersom ryggen kan vara svår att avlasta. Muskelspänningar är så gott som alltid en del av smärtbilden även när andra strukturer orsakar den primära smärtan. Förändringar i rörelsemönster efter en initial period med mer akut smärta kan ofta leda till mer långvariga problem. Oftast tillför bilddiagnostik, såsom magnetkameraundersökning och röntgen mycket lite till ryggsmärtans lösning, med undantag hos barn och i fall med smärtfokus i ben eller arm. En del studier pekar mot att bilddiagnostik till och med kan förvärra smärtupplevelsen.


Vanliga orsaker till ryggsmärta

    • Spända muskler kring ländrygg, säte och höft.
    • Bristande koordination och stabilitet vid ländrygg, säte & höft.
    • Statisk belastning från exempevis ogynnsam arbetsställning.

När ska man uppsöka läkare vid ryggsmärta?

Akut vård bör uppsökas om du i samband med akut ryggsmärta upplever förändrad känsel kring könsorgan och/eller ändtarm eller får svårt att sköta toalettbesök.
Kontakta vårdcentral om du upplever akut ryggsmärta och har eller har haft cancer i skelett, prostata, bröst eller livmoder.


Ryggens Anatomi

Ryggraden består av kotor sammankopplade av ligament, leder och diskar. Kotorna, som är störst längst ned i ryggen och mindre högre upp, är staplade på varandra och bildar med sin kilform ryggradens naturliga kurvaturer.
Dessa kurvaturer hjälper till att ta upp belastning likt en fjäder. Mellan kotorna finns diskar som även de hjälper till att ta upp belastning och samtidigt möjliggör rörelse i ryggraden. Genom kotorna passerar nerver för vilka ryggraden utgör ett skyddande hölje.
Rörelse mellan kotorna finjusteras av korta lednära muskler som ser till att belastning fördelas så jämt som möjligt över ryggraden. Större och längre muskler utför rörelse och stabiliserar ryggen. Alla dessa strukturer kan smärta var för sig eller tillsammans.


Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig att bli av med smärtan och att få kontroll över din rygg. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Ont i ryggen

Tillbaka till Diagnoser
Mmerparten av våra interaktioner med omvärlden sker framför oss i vårt synfält. Detta gör att ryggen oftast inte tar så stor plats i vårt medvetande, förutom när den smärtar. 
Smärta i ryggen är oftast ofarlig men kan orsaka starkt obehag och oro hos den som drabbas, speciellt eftersom ryggen kan vara svår att avlasta. Muskelspänningar är så gott som alltid en del av smärtbilden även när andra strukturer orsakar den primära smärtan. Förändringar i rörelsemönster efter en initial period med mer akut smärta kan ofta leda till mer långvariga problem. Oftast tillför bilddiagnostik, såsom magnetkameraundersökning och röntgen mycket lite till ryggsmärtans lösning, med undantag hos barn och i fall med smärtfokus i ben eller arm. En del studier pekar mot att bilddiagnostik till och med kan förvärra patientens smärtupplevelse.

SNABBNAVIGERING:
Vanliga orsaker till smärta i ryggen
När ska jag kontakta läkare?
Ryggens anatomi
Behandling hos Aloma Naprapati

SPECIFIKA DIAGNOSER:
Ryggskott (Lumbago)
Diskbråck i ländryggen
Muskelsmärta i ryggen

Vanliga orsaker till smärta i ryggen

  • Spända muskler kring ländrygg, säte och höft.
  • Bristande koordination och stabilitet vid ländrygg, säte & höft.
  • Statisk belastning från exempevis ogynnsam arbetsställning.

När ska jag kontakta läkare?

Akut vård bör uppsökas om du i samband med akut ryggsmärta upplever förändrad känsel kring könsorgan och/eller ändtarm eller får svårt att sköta toalettbesök.
Kontakta vårdcentral om du upplever akut ryggsmärta och har eller har haft cancer i skelett, prostata, bröst eller livmoder.

Ryggens anatomi

Ryggraden består av kotor sammankopplade av ligament, leder och diskar. Kotorna, som är störst längst ned i ryggen och mindre högre upp, är staplade på varandra och bildar med sin kilform ryggradens naturliga kurvaturer.Dessa kurvaturer hjälper till att ta upp belastning likt en fjäder. Mellan kotorna finns diskar som även de hjälper till att ta upp belastning och samtidigt möjliggör rörelse i ryggraden. Genom kotorna passerar nerver för vilka ryggraden utgör ett skyddande hölje.Rörelse mellan kotorna finjusteras av korta lednära muskler som ser till att belastning fördelas så jämt som möjligt över ryggraden. Större och längre muskler utför rörelse och stabiliserar ryggen. Alla dessa strukturer kan smärta var för sig eller tillsammans.

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig att bli av med smärtan och att få kontroll över din rygg. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling 

Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

Tipsa en vän

 
kallesoderqvistOnt i ryggen