Smärta i hand & handled


Tillbaka till Diagnoser
Händerna är den kroppsdel som tillägnas jämförelsevis störst plats i hjärnan när det gäller såväl känsel som motorik.
 De är på samma gång känsliga och kraftfulla instrument som låter oss uppleva och påverka vår omvärld. Höga krav ställs på både finmotorisk fingerfärdighet och ett samspel mellan koordination och styrka för att skonsamt hantera belastning av handled, hand och fingrar. Avlastning och återhämtning blir ofta undermålig då händerna är centrala i många aktiviteter. Detta kan leda till överbelastningsskador som om det vill sig illa, kan bli långvariga. Smärta och funktionsförlust i handen begränsar ofta den som drabbas i såväl idrottsliga som vardagliga sammanhang och förlorad funktion i handen bedöms utgöra en stor medicinsk invaliditet.

Ibland kan smärta och funktionsnedsättning i hand och fingrar orsakas av problem i nacke, skuldra, och arm. Dessa områden bör därav inkluderas i undersökning och bedömning av smärta i hand och fingrar.


Vanliga orsaker till smärta i handen

    • Överbelastning av senor, ligament och skelett.
    • Ryck eller kraftigt drag orsakat av fall eller plötslig belastning.
    • Stukning av fingrar eller handled.

När bör jag uppsöka läkare?

Vid smärta i handledens tumsida efter fall, ryck eller plötslig belastning, bör du uppsöka allmänvården för att utesluta en svårläkt scaphiodeumfraktur.
Stukning av tummen med misstanke om ligamentskada bör utredas hos allmänvården för att undvika felläkning med påföljande instabilitet och funktionsproblematik.

Anatomi

Handen har en komplex anatomi med många små ben. Merparten av de muskler som ger handen sin funktion urspringer från underarmen och armbågen och övergår till senor när de passerar handleden. I den passage i vilken senorna leds passerar även nerver och kärl som kan utsättas för tryck och orsaka smärta och obehag. Ett system som liknar de block och taljor man kan se på en båt möjliggör dessa senors funktion i fingrarna. Ligament, senplattor och bindväv stabiliserar handen och en förändring i dessa strukturer kan orsaka instabilitet eller ökad stelhet beroende på hur förändringen ser ut.


Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig att bli av med smärtan och ger dig ett individuellt anpassat rehabprogram. Vi behandlar både din smärta och orsaken bakom. Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Smärta i hand och handled

Tillbaka till Diagnoser
Händerna är den kroppsdel som tillägnas jämförelsevis störst plats i hjärnan när det gäller såväl känsel som motorik.
 De är på samma gång känsliga och kraftfulla instrument som låter oss uppleva och påverka vår omvärld. Höga krav ställs på både finmotorisk fingerfärdighet och ett samspel mellan koordination och styrka för att skonsamt hantera belastning av handled, hand och fingrar. Avlastning och återhämtning blir ofta undermålig då händerna är centrala i många aktiviteter. Detta kan leda till överbelastningsskador som om det vill sig illa, kan bli långvariga. Smärta och funktionsförlust i handen begränsar ofta den som drabbas i såväl idrottsliga som vardagliga sammanhang och förlorad funktion i handen bedöms utgöra en stor medicinsk invaliditet.

Ibland kan smärta och funktionsnedsättning i hand och fingrar orsakas av problem i nacke, skuldra, och arm. Dessa områden bör därav inkluderas i undersökning och bedömning av smärta i hand och fingrar.

SNABBNAVIGERING:
Vanliga orsaker till smärta i handen
När bör jag uppsöka läkare?
Anatomi
Behandling hos Aloma Naprapati

SPECIFIKA DIAGNOSER:
Pulley-skada
Senskideinflammation i hand

Vanliga orsaker till smärta i handen

  • Överbelastning av senor, ligament och skelett.
  • Ryck eller kraftigt drag orsakat av fall eller plötslig belastning.
  • Stukning av fingrar eller handled.

När bör jag uppsöka läkare?

Vid smärta i handledens tumsida efter fall, ryck eller plötslig belastning, bör du uppsöka allmänvården för att utesluta en svårläkt scaphiodeumfraktur.
Stukning av tummen med misstanke om ligamentskada bör utredas hos allmänvården för att undvika felläkning med påföljande instabilitet och funktionsproblematik.

Anatomi

Handen har en komplex anatomi med många små ben. Merparten av de muskler som ger handen sin funktion urspringer från underarmen och armbågen och övergår till senor när de passerar handleden. I den passage i vilken senorna leds passerar även nerver och kärl som kan utsättas för tryck och orsaka smärta och obehag. Ett system som liknar de block och taljor man kan se på en båt möjliggör dessa senors funktion i fingrarna. Ligament, senplattor och bindväv stabiliserar handen och en förändring i dessa strukturer kan orsaka instabilitet eller ökad stelhet beroende på hur förändringen ser ut.

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig att bli av med smärtan och ger dig ett individuellt anpassat rehabprogram. Vi behandlar både din smärta och orsaken bakom. Läs mer om vår naprapatbehandling!

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

Tipsa en vän

 
kallesoderqvistSmärta i hand och handled