Pulley-skada

(Skadat annularligament)


Tillbaka till Smärta i Hand & Handled
Merparten av dsenor som böjer fingrarna utspringer från underarmen och fäster längst ut vid fingrarna. De hålls på sin plats, in mot fingret, av ringformade annularligament. Dessa ligament ändrar riktning på den dragkraft som böjsenorna utgör, på samma sätt som block och talja ändrar riktning på ett rep. De kallas därav även pulleys, från engelskans pulley som betyder block.

Alla fingrar förutom tummen har fem annularligament som alla benämns med bokstaven A och numreras från basen av fingret ut mot fingerspetsen. Tung belastning och bristande återhämtning av händerna kan leda till överbelastning av dessa strukturer. Överbelastningen kan ta olika uttryck från ömhet och smärta till varierande grad av ruptur. När hela ligamentet är av beskrivs detta som en total pulley-ruptur. Ett delvis rupturerat ligament beskrivs som en partiell pulley-ruptur. Pulleyrupturer delas in i fyra grader[1], från överbelastning till multipla totala rupturer med skada på närliggande muskler och senor enligt följande:

  • Grad 1: Överbelastning av pulley.
  • Grad 2: Total ruptur av A4 eller partiell ruptur av A2 eller A3.
  • Grad 3: Total ruptur av A2 eller A3.
  • Grad 4: Multipla rupturer eller total ruptur av A2/A3 kombinerat med trauma på Lumbricalesmuskulatur eller närliggande ligament. 

[1] Schöffl-Hochholzer-Grading-System


Pulley-skada hos klättrare

Klättrare är den grupp som är klart överrepresenterade när det gäller överbelastningar och skador i annularligamenten.
Det ligamentet som vanligast skadas vid klättring är A2 nära fingrets grundled. Ringfingret är det finger som oftast drabbas. Anledningen till att ringfingret är mest utsatt beskrivs bland annat som att ringfingret jämfört med de andra fingrarna, får mindre stöd av intilliggande fingrar.

Störst påfrestning av annularligamenten sker vid så kallat stängd crimp som används fär att få grepp om de de minsta listerna och kanterna. Fingrets mellersta led är då böjd och den yttersta leden sträckt, tummen placeras ovanpå pekfingrets yttersta del. Oftast sker pulley-skadan i samband med en hastig belastning av fingret, tex när man halkar av med foten eller vid större dynamiska moment i klättringen.


Specifika symtom för Pulley-skada

  • Smärta, tryckömhet, svullnad och blånad över annularligament.
  • Vid tryck mot området och samtidig rörelse av fingret flyttar inte den smärtande punkten på sig.
  • Bågsträngsfenomen – Fingerböjsenan drivs ut likt strängen på en pilbåge när fingret böjs.
  • Smärtan kan uppstå i samband med ett ”poppande” ljud.

Uppkomstmekanism

Pulley-skador drabbar oftare personer som belastar fingrarna hårt i kombination med otillräcklig vila.

En bidragande orsak kan vara bristande koordination och rörlighet i skuldergördeln, vilket försämrar förutsättningarna för god återhämtning och kraftöverföring mellan bål och övre extremitet.

  • Nedsatt koordination och kraftöverföring mellan skuldra och arm kan i vissa aktiviteter leda till ökad relativ belastning av fingrarna.
  • Strama främre strukturer i axeln kan ha negativa effekter på cirkulationen i armen och hand. God cirkulation är en förutsättning för välfungerande återhämtning och uppbyggnad, d.v.s. betydande närings- och ämnesutbyte.

När bör jag uppsöka läkare?

Uppsök vårdcentral om ett så kallat bågsträngsfenomen uppstår; då fingrets böjsena buktar ut likt en bågsträng när fingret böjs. Pulleyrupturer kräver i regel inte operation förutom vid multipla rupturer eller total ruptur av A2/A3 kombinerat med trauma på Lumbricalesmuskulatur eller närliggande ligament.


Vad kan man göra själv

Oavsett grad av skada är det viktigt att vila fingret från provocerande aktivitet för att ligamentet ska kunna läka så snabbt som möjligt. Detta kan man göra antingen genom att avstå helt från belastning eller genom att modulera belastningen med hjälp av ortoser eller tejpning.


Vill du ha hjälp?

Misstänker du att du drabbats av pulley-skada? Vi hjälper dig med bedömning av skadan och skapar goda förutsättningar till läkning. En ortos som avlastar det drabbade fingret samt individanpassat rehabupplägg gör det möjligt för dig att snabbt återgå till aktivitet och minimera risken för återkommande problem. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Pulley-skada

Tillbaka till Smärta i Hand & Handled
Merparten av dsenor som böjer fingrarna utspringer från underarmen och fäster längst ut vid fingrarna. De hålls på sin plats, in mot fingret, av ringformade annularligament. Dessa ligament ändrar riktning på den dragkraft som böjsenorna utgör, på samma sätt som block och talja ändrar riktning på ett rep. De kallas därav även pulleys, från engelskans pulley som betyder block.

Alla fingrar förutom tummen har fem annularligament som alla benämns med bokstaven A och numreras från basen av fingret ut mot fingerspetsen. Tung belastning och bristande återhämtning av händerna kan leda till överbelastning av dessa strukturer. Överbelastningen kan ta olika uttryck från ömhet och smärta till varierande grad av ruptur. När hela ligamentet är av beskrivs detta som en total pulley-ruptur. Ett delvis rupturerat ligament beskrivs som en partiell pulley-ruptur. Pulleyrupturer delas in i fyra grader[1], från överbelastning till multipla totala rupturer med skada på närliggande muskler och senor enligt följande:

  • Grad 1: Överbelastning av pulley.
  • Grad 2: Total ruptur av A4 eller partiell ruptur av A2 eller A3.
  • Grad 3: Total ruptur av A2 eller A3.
  • Grad 4: Multipla rupturer eller total ruptur av A2/A3 kombinerat med trauma på Lumbricalesmuskulatur eller närliggande ligament. 

[1] Schöffl-Hochholzer-Grading-System

SNABBNAVIGERING:
Pulley-skada hos klättrare
Specifika symtom
Uppkomstmekanism
När bör jag uppsöka läkare?
Vad kan man göra själv
Behandling hos Aloma Naprapati

Pulley-skada hos klättrare

Klättrare är den grupp som är klart överrepresenterade när det gäller överbelastningar och skador i annularligamenten.
Det ligamentet som vanligast skadas vid klättring är A2 nära fingrets grundled. Ringfingret är det finger som oftast drabbas. Anledningen till att ringfingret är mest utsatt beskrivs bland annat som att ringfingret jämfört med de andra fingrarna, får mindre stöd av intilliggande fingrar.

Störst påfrestning av annularligamenten sker vid så kallat stängd crimp som används fär att få grepp om de de minsta listerna och kanterna. Fingrets mellersta led är då böjd och den yttersta leden sträckt, tummen placeras ovanpå pekfingrets yttersta del. Oftast sker pulley-skadan i samband med en hastig belastning av fingret, tex när man halkar av med foten eller vid större dynamiska moment i klättringen.

Specifika symtom för pulley-skada

 • Smärta, tryckömhet, svullnad och blånad över annularligament.
 • Vid tryck mot området och samtidig rörelse av fingret flyttar inte den smärtande punkten på sig.
 • Bågsträngsfenomen – Fingerböjsenan drivs ut likt strängen på en pilbåge när fingret böjs.
 • Smärtan kan uppstå i samband med ett ”poppande” ljud.

Uppkomstmekanism

Pulley-skador drabbar oftare personer som belastar fingrarna hårt i kombination med otillräcklig vila.

En bidragande orsak kan vara bristande koordination och rörlighet i skuldergördeln, vilket försämrar förutsättningarna för god återhämtning och kraftöverföring mellan bål och övre extremitet.

 • Nedsatt koordination och kraftöverföring mellan skuldra och arm kan i vissa aktiviteter leda till ökad relativ belastning av fingrarna.
 • Strama främre strukturer i axeln kan ha negativa effekter på cirkulationen i armen och hand. God cirkulation är en förutsättning för välfungerande återhämtning och uppbyggnad, d.v.s. betydande närings- och ämnesutbyte.

När bör jag uppsöka läkare?

Uppsök vårdcentral om ett så kallat bågsträngsfenomen uppstår; då fingrets böjsena buktar ut likt en bågsträng när fingret böjs. Pulleyrupturer kräver i regel inte operation förutom vid multipla rupturer eller total ruptur av A2/A3 kombinerat med trauma på Lumbricalesmuskulatur eller närliggande ligament.

Vad kan man göra själv

Oavsett grad av skada är det viktigt att vila fingret från provocerande aktivitet för att ligamentet ska kunna läka så snabbt som möjligt. Detta kan man göra antingen genom att avstå helt från belastning eller genom att modulera belastningen med hjälp av ortoser eller tejpning.

Vill du ha hjälp?

Misstänker du att du drabbats av pulley-skada? Vi hjälper dig med bedömning av skadan och skapar goda förutsättningar till läkning. En ortos som avlastar det drabbade fingret samt individanpassat rehabupplägg gör det möjligt för dig att snabbt återgå till aktivitet och minimera risken för återkommande problem. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

Tipsa en vän

 
kallesoderqvistPulley-skada