Senskideinflammation
i hand

(Tendinovaginit)


Tillbaka till Smärta i Hand & Handled
Merparten av de muskler som ger handen sin funktion urspringer från underarm och armbåge och övergår till senor när de passerar handleden. Senskidor omsluter senan och producerar synovialvätska som minskar friktion och underlättar rörelse av senan. Vid en överbelastning av senskidan blir den inflammerad vilket försämrar senskidans förmåga att motverka friktion och det kan ibland uppstå ett ”knarrande”, likt kramsnö, när senan rör sig i den inflammerade senskidan. Ofta är det smärtsamt att belasta fingrarna. Tendinovaginit i senskidan till en av tummens sträcksenor har ett egennamn; Mb de Quervain.

Symtomen vid en senskideinflammation kan dyka upp hastigt, precis som vid en pulleyruptur. Och som vid all hastigt uppkommen smärta är det viktigt att avbryta provocerande aktivitet. Om det vill sig illa kan senskidan vid långvarig överbelastning bli förtjockad genom bildning av ärrvävnad. Detta leder ofta till ökad friktion mellan senskida och sena och kan därigenom ge återkommande problem som kan vara svåra att bli av med.

I det akuta skedet kan det hjälpa med antiinflammatoriska tabletter. Frånvaro av smärta betyder dock inte att senskidan är helt läkt. Avlasta det drabbade området ca 2 veckor från tyngre belastning.

Tendovaginit hos klättrare

Klättring medför tung belastning av böjsenor och senskidor i fingrarna. Otillräcklig återhämtning ökar risken för att drabbas av tendinovaginit. Symtomen vid en tendinovaginit kan ge sig till känna plötsligt och likna en pulleyskada såväl till  debut som symtom. Det som ibland skiljer dessa skador åt och ökar misstanke om pulley-skada är att smärtan debuterar med ett ”poppande” ljud vid hastigt ökad belastning av fingret. Det är viktigt att ta symtomen på allvar, avbryta provocerande aktivitet, tejpa det smärtande fingret under det första dygnet. annars är risken stor för långdragna och svårläkta problem.


Specifika symtom

  • Molande smärta i fingrar eller vid tumsidan av handleden.
  • Provokation av smärta vid rörelse och belastning av fingrar.
  • Knarrande, som kramsnö, vid rörelse av handled eller fingrar.
  • Svullnad och värmeökning runt affekterat område.

Uppkomstmekanism

Orsaken till inflammationen är oftast ökad belastning kombinerat med otillräcklig återhämtning. Senskidan svullnar upp och utrymmet för senan som löper i den blir trängre. Friktionen mellan sena och senskidan ökar med irritationen i vävnaden. I längden kan detta leda till en ökad risk för överbelastning och medföljande inflammation även vid mindre belastning.

Om man har höga krav på belastning av fingrar, som hos t.ex. klättrare, är det viktigt att skapa goda förutsättningar till att hantera denna belastning på ett gynnsamt sätt. Bristande förmåga att hantera belastning och kraftöverföring mellan bål, skuldra, arm och hand kan leda till ökad relativa belastning av hand och fingrar. Stelhet i axelns inåtrotatorer kan ha negativ inverkan på cirkulation till arm, försvåra återhämtning av vävnad och därigenom öka risken för överbelastning.


När bör jag uppsöka läkare?

Uppsök vårdcentral om du upplever frekvent återkommande problem som uppstår efter lättare belastning eller stark smärta och rörelseinskränkning som inte lindras av receptfri antiinflammatorisk självmedicinering.


Vad kan man göra själv

  • Vila från provocerande aktivitet i ett par veckor.
  • I det akuta stadiet kan det hjälpa med antiinflammatoriska tabletter.
  • Lätt massage i smärtområdet.

Vill du ha hjälp?

Misstänker du att du drabbats av tendinovaginit? Vi hjälper dig med bedömning av skadan och skapar goda förutsättningar till läkning. En ortos som avlastar det drabbade fingret samt individanpassat rehabupplägg gör det möjligt för dig att snabbt återgå till aktivitet och  minimera risken för återkommande problem. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.

GyldeneKamp


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr


Tendovaginit i hand

(Senskideinflammation)

Tillbaka till Smärta i Hand & Fingrar
Merparten av de muskler som ger handen sin funktion urspringer från underarm och armbåge och övergår till senor när de passerar handleden. Senskidor omsluter senan och producerar synovialvätska som minskar friktion och underlättar rörelse av senan. Vid en överbelastning av senskidan blir den inflammerad vilket försämrar senskidans förmåga att motverka friktion och det kan ibland uppstå ett ”knarrande”, likt kramsnö, när senan rör sig i den inflammerade senskidan. Ofta är det smärtsamt att belasta fingrarna. Tendinovaginit i senskidan till en av tummens sträcksenor har ett egennamn; Mb de Quervain.

Symtomen vid en senskideinflammation kan dyka upp hastigt, precis som vid en pulleyruptur. Och som vid all hastigt uppkommen smärta är det viktigt att avbryta provocerande aktivitet. Om det vill sig illa kan senskidan vid långvarig överbelastning bli förtjockad genom bildning av ärrvävnad. Detta leder ofta till ökad friktion mellan senskida och sena och kan därigenom ge återkommande problem som kan vara svåra att bli av med.

I det akuta stadiet kan det hjälpa med antiinflammatoriska tabletter. Frånvaro av smärta betyder dock inte att senskidan är helt läkt. Avlasta det drabbade området ca 2 veckor från tyngre belastning.

SNABBNAVIGERING:
Tendovaginit hos klättrare
Specifika symtom
Uppkomstmekanism
När bör jag uppsöka läkare?
Vad kan man göra själv
Behandling hos Aloma Naprapati

Tendovaginit hos klättrare

Klättring medför tung belastning av böjsenor och senskidor i fingrarna. Otillräcklig återhämtning ökar risken för att drabbas av tendinovaginit. Symtomen vid en tendinovaginit kan ge sig till känna plötsligt och likna en pulleyskada såväl till  debut som symtom. Det som ibland skiljer dessa skador åt och ökar misstanke om pulley-skada är att smärtan debuterar med ett ”poppande” ljud vid hastigt ökad belastning av fingret. Det är viktigt att ta symtomen på allvar, avbryta provocerande aktivitet, tejpa det smärtande fingret under det första dygnet. annars är risken stor för långdragna och svårläkta problem.

Specifika symtom

 • Molande smärta i fingrar eller vid tumsidan av handleden.
 • Provokation av smärta vid rörelse och belastning av fingrar.
 • Knarrande, som kramsnö, vid rörelse av handled eller fingrar.
 • Svullnad och värmeökning runt affekterat område.

Uppkomstmekanism

Orsaken till inflammationen är oftast ökad belastning kombinerat med otillräcklig återhämtning. Senskidan svullnar upp och utrymmet för senan som löper i den blir trängre. Friktionen mellan sena och senskidan ökar med irritationen i vävnaden. I längden kan detta leda till en ökad risk för överbelastning och medföljande inflammation även vid mindre belastning.

Om man har höga krav på belastning av fingrar, som hos t.ex. klättrare, är det viktigt att skapa goda förutsättningar till att hantera denna belastning på ett gynnsamt sätt. Bristande förmåga att hantera belastning och kraftöverföring mellan bål, skuldra, arm och hand kan leda till ökad relativa belastning av hand och fingrar. Stelhet i axelns inåtrotatorer kan ha negativ inverkan på cirkulation till arm, försvåra återhämtning av vävnad och därigenom öka risken för överbelastning.

När bör jag uppsöka läkare?

Uppsök vårdcentral om du upplever frekvent återkommande problem som uppstår efter lättare belastning eller stark smärta och rörelseinskränkning som inte lindras av receptfri antiinflammatorisk självmedicinering.

Vad kan man göra själv

 • Vila från provocerande aktivitet i ett par veckor.
 • I det akuta stadiet kan det hjälpa med antiinflammatoriska tabletter.
 • Lätt massage i smärtområdet.

Vill du ha hjälp?

Misstänker du att du drabbats av tendinovaginit? Vi hjälper dig med bedömning av skadan och skapar goda förutsättningar till läkning. En ortos som avlastar det drabbade fingret samt individanpassat rehabupplägg gör det möjligt för dig att snabbt återgå till aktivitet och  minimera risken för återkommande problem. Läs mer om vår naprapatbehandling

Alla våra naprapatbehandlingar föregås av en grundlig undersökning och journalförs med tystnadsplikt. Detta för att utesluta allvarligare åkommor och garantera säkerhet och effekt i behandling.


Boka naprapatbehandling 


Nybesök 55 min / Återbesök 45 min
550 kr

Tipsa en vän

 
kallesoderqvistSenskideinflammation i hand